Στυλιανού Α.Ε – Stilianou S.A – Πλαστικά Βιομηχανικά Προϊόντα

ΑΦΜ: 094450569

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8o Χλμ. Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας

T. 2310 684 723 – F. 2310 684 722

s. www.stilianou.gr – e. info@stilianou.gr


Ισολογισμός

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΛΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΠ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016